Խաղերը որպես երեխաների զարգացման կարևոր հիմք

Խաղը երեխայի հիմնական զբաղմունքն է, աշխարհաճանաչողության նրա հիմնական գործիքը: Խաղի արդյունքում զարգանում են երեխայի մտավոր, ֆիզիկական, սոցիալական և զգայական ոլորտները, ակտիվանում է երևակայությունը:  Խաղից է կախված, թե ինչ հմտություններով կզինվեն երեխաները, թե ինչպիսի մարդ կդառնան  նրանք ու թե ինչպիսի աշխարհ կկերտեն վաղը:

Читать далее «Խաղերը որպես երեխաների զարգացման կարևոր հիմք»

Ռադիոակտիվության ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա և ինչպիսի կանխարգելիչ քայլեր կատարել Նախագիծ

Նախատեսված է ՝ 9-12 դասարանի աշակերտների համար

Իրականացման տևողությունը ՝ 1 շաբաթ

Նպատակը ՝ Ծանոթացնել ռադիոակտիվություն երևույթի հետ։

Читать далее «Ռադիոակտիվության ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա և ինչպիսի կանխարգելիչ քայլեր կատարել Նախագիծ»

Շրջակա միջավայրի աղտոտումը հանքավայրերի հետախուզման ժամանակ

Հանքավայրերի հետախուզության ընթացքում բավականաչափ վնասվում են կանաչ տարածքներ, որոնց հետագա վերականգնումը դառնում է հիմնականում անհնար: Ուսումնասիրության նպատակով փորվածքների անցկացման համար կառուցվում են ճանապարհներ, որոնք խախտում են բնական հողերի շերտերը: Հաշվարկված է, որ 1 սմ հողաշերտի բնական վերակագնումը իրականանում է 18 տարվա ընթացքում:

Читать далее «Շրջակա միջավայրի աղտոտումը հանքավայրերի հետախուզման ժամանակ»

Ռադիոակտիվության ազդեցությունը շրջակա միջավայրի և մարդու վրա

Մեր մոլորակը համարվում է կենդանի օրգանիզմ, այն մահացած չէ և նրա խորքում կատարվում է տեկտոնական, ֆիզիկական և քիմիական բազմատիվ պրոցեսներ: Մոլորակի առաջացման ժամանակից նրա կազմի մեջ միասին տեղադրվել են նաև ռադիոակտիվ էլեմենտներ, որոնք իրենց խիստ դերն են կատարվում մեր մոլորակի ընդերքում և մակերևույթում կատարված երևույթների վրա:

Читать далее «Ռադիոակտիվության ազդեցությունը շրջակա միջավայրի և մարդու վրա»
Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы